Företagarintervjuer

3: Intervju: Thérese Hallberg, mötesbokningsbolaget Bookmaster

Intervju med Thérese Hallberg från mötesbokningsbolaget Bookmaster i Stockholm (bookmaster.nu). Hon berättar lite om företaget, hur de påverkats av Corona-virusets framfart samt vilka åtgärder de vidtagit eller övervägt.

Learn More

2: Intervju: Niclas Arnheim, byggföretaget Creonovus AB

En intervju med Niclas Arnheim från byggföretaget Creonovus AB. Vi pratar om hur coronavirusets framfört har påverkat deras företagande hittills och vilka åtgärder de vidtagit och funderat på.

Learn More