10 Vilka Corona-stöd gäller fortfarande?

Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

En genomgång av vilka stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller, och vilka som föreslås förlängas i någon form.

Nytt förslag presenterat 9 november. Förväntas godkännas i februari 2021. Kommer i så fall att gälla retroaktivt.

Korttidsarbete

Redan beslutat

Nytt förslag

 • Förlängs till 30 juni
 • Stödet sänks till 50% (istället för 75%) av subventionen under april-juni 2021.
 • Striktare granskning vid godkännande föreslås.

Omställningsstöd

Redan beslutat

Nytt förslag

 • Förlängs att gälla även perioden augusti-oktober
 • Omsättningstappet måste för denna period vara minst 50% för berättigande till stöd
 • Stödet för denna nya period sänks från 75% till 70% av fasta kostnaderna
PeriodOmsättningstapp kravStöd
(andel av fasta kostnader)
Mars-April30%75%
Maj40%75%
Juni-Juli50%75%
Augusti-Oktober*50%70%
* = Perioden Augusti-Oktober är alltså bara på förslag än så länge

Omsättningsstöd enskild firma

Redan beslutat

 • Gäller perioderna mars-juli
 • Olika kriterier kring vad som gäller omsättningstapp för olika perioder (se tabell längst ned)
 • Stödet är baserat på omsättningstapp (till skillnad från aktiebolag som baserar på fasta kostnader)

Nytt förslag

 • Förlängs att gälla även perioden augusti-oktober
 • Omsättningstappet måste för denna period vara minst 50% för berättigande till stöd
 • Stödet för denna nya period sänks från 75% till 70% av omsättningstappet
PeriodOmsättningstapp kravStöd
(andel av omsättningstapp)
Mars-April30%75%
Maj40%75%
Juni-Juli50%75%
Augusti-Oktober*50%70%
* = Perioden Augusti-Oktober är alltså bara på förslag än så länge

Ersättning för sjuklönekostnader

Redan beslutat

 • April-Juli 2020 ersätts 100% av företagets all rapporterade sjuklönekostnader
 • Augusti-September 2020 får man stå för en viss del själv – beroende på hur stor andel av dina totala löner som utgörs av sjuklöneskostnad

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Karens och Sjukpenning för enskild firma

Redan beslutat

 • Gäller 11 mars – 31 december
 • 804 kr schablonersättning för karensdag 1-14

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Slopat sjukintyg dag 1-14

Redan beslutat

 • Gäller fram till 31 december

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Anstånd löneskatt och moms

Redan beslutat

 • Tre perioder (månader) mellan januari-september 2020
 • Skatt som skulle betalts under denna period kan man ansöka uppskov på betalningen av
 • Uppskov kan beviljas i upp till ett år

Nytt förslag

 • Förlängning av uppskov med ytterligare ett – dvs uppskov totalt två år

Skattefri parkering

Redan beslutat

 • Gäller april-december 2020
 • Anställda med tillgång till fri parkering på arbetsplatsen behöver inte betala någon förmån

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Skattefri Coronagåva

Redan beslutat

 • Gäller juni-december 2020
 • Max 1000 kr (inkl. moms) per anställd
 • Kan kombineras med julgåva på 450 kr (inkl. moms)
  • OBS! Julgåvan får INTE överstiga 450 kr, då blir hela beloppet förmånspliktigt.

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Förmån av fria taxiresor

Redan beslutat

 • Gäller mars – tillsvidare (så länge FHMs rekommendationer föreligger)
 • Förmånen värderas till vad en kollektivtrafikresa skulle kostat

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

A-kassa vilande företag

Redan beslutat

 • Hela 2020 ut
 • Det är lättare att lägga ditt företag ”vilande” utifrån A-kassans krav
 • Kontrollera med din A-kassa vad som gäller

Nytt förslag

 • Regeln ska gälla hela 2021 också

Stöd för hyressänkningar

Redan beslutat

 • Gällde perioden april-juni – DETTA STÖD HAR UPPHÖRT
 • Sista ansökningsdag var 31 augusti 2020 – går ej att ansöka längre

Nytt förslag

– Ingen förlängning av denna regel föreslagen –

Relaterade artiklar

12: Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Allt om det förlängda omställningsstöd som regeringen beslutade om i februari, och som vi kan ansöka om fram till 30 april.

Fullständiga avsnittsanteckningar på:
https://ekonomihjalpen.se/ekonominyheter/12-omstallningsstod-forlangs-aktiebolag/)

Learn More

6: Spikat paket

En genomgång av de fåtal detaljer som faktiskt ändrats från Regeringens upsrpungliga förslag till det beslut Riksdagen fattade i fredags. Därtill lite nyheter, tolkningar och förtydliganden som framkommit om både de besluta åtgärderna och de som fortfaran

Learn More

Nya uppgifter: Anställda ägare omfattas (kanske) av korttidspermittering

Tillväxtverket har gått ut med nedanstående klargörande på deras hemsida. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning […]

Learn More

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *