#11 Ungdomsrabatt och förlängda stöd

Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

Riksdagen har beslutat om ny ändringsbudget förra veckan. Här är en genomgång av de viktigaste ändringarna i stöd för oss företagare.

Beslut fattades 3 februari av Riksdagen om extra ändringsbudget. Nedan är de delar som mest påverkar oss företagare.

Ungdomsrabatt

 • Normalt 31,42% arbetsgivaravgift
 • Tidigare: Ungdomar från 15 år t.o.m. det år de fyller 18 = 10,21%
 • Nu beslutad rabatt för ungdomar 18 år t.o.m. år de fyller 23
  • Fanns tidigare förslag som skulle börja gälla april 2021
 • Temporär rabatt
  • Gäller januari 2021 till mars 2023
 • Arbetsgivaravgiften = 19,73%
  • Rabatt med 11,69 procentenheter
  • 1169 kr per 10.000 kr i lön
 • Rabatt på max 25.000 kr lön
  • Överskjutande beskattas med normal arbetsgivaravgift
  • Max 2.923 kr rabatt per person (11,69% * 25.000 kr)
 • Om man har regional nedsättning, får arbetsgivaravgifterna inte understiga 10,21% (ålderspensionsavgiften)
 • Ingen straffavgift på februaris arbetsgivardeklaration

Förlängt anstånd med skatt

 • Gäller anstånden med moms och ”löneskatter” (arbetsgivaravgifter och avdragen skatt)
  • Tidigare 3 perioder av januari-september 2020
  • Tidigare anstånd endast ett år
  • Tidigare anståndsavgift först efter sex månader
 • Kan nu förlängas ytterligare ett år
  • Beviljas om inte särskilda skäl talar emot
 • Även för perioderna oktober-december 2020
 • Utökas till sex perioder som anstånd kan sökas för
  • 6 st månadsmoms
   ELLER
  • 2 st kvartalsmoms
 • Gäller även helårsmoms som redovisas senast 17 januari 2022
 • Anståndsavgift tas ut från månaden efter anstånd beviljats
  • Ränta 1,25% (årlig) + anståndsavgift 0,2% (månatlig)
   • Exempel: anstånd med 100.000 kr kostar 304 kr per månad
  • Ansökningar före 5 februari gäller gamla reglerna
  • Riksdagen uppmanade regeringen att sänka den sammantagna räntan

Förlängt stöd för korttidsarbete

 • Förlängs t.o.m. 30 juni 2021
  • Tidigare max nio månader
  • Nu till 30 juni 2021
  • Exempel: stöd från mars tidigare max 9 månader, nu 16 månader
 • Företag som avslutat stöd kan få nytt stöd från december 2020
 • Stödnivåer sänks för perioden april-juni 2021
  • Från 75% till 50%
  • Formel för att beräkna stöd: Lönekostnad (lön+arbetsgivaravgift) x permitteringsgrad x Stödprocent
PeriodStöd
mars–dec 202075%
jan–mars 202175%
april–juni 202150%
Stöd för korttidsarbete
 • Arbetstidsminskningen för jan-mars 2021 är maximalt 80%
 • Arbetstidsminskningen för april-juni 2021 är maximalt 60%
 • Dubblat löneavdrag i april-juni 2021
ArbetstidsminskningLöneavdrag jan–marsLöneavdrag april–juni
20%4%8%
40%6%12%
60%7,5%15%
80%12%
Arbetstidsminskning och löneavdrag
 • Jämförelsemånad för förnyat stöd är samma som stöd 2020
  • Tre månader innan Tillväxtverket godkände
 • Jämförelsemånad för nya ansökningar är september 2020
 • Nytt avtal måste upprättas
  • Olika avtal för perioderna med olika stöd
  • Avtal kan tecknas retroaktivt mellan 1 december 2020 till 15 februari 2021
 • Revisorsintyg för totala löner över 400.000 kr (under jämförelsemånaden)
  • Intyga ekonomiska svårigheter
  • Intyga att inga otillåtna överföringar gjorts
  • Upp till 10.000 kr i stöd för att täcka kostnaderna för intyget
 • Inget stöd vid följande fall:
  • Skuld hos Kronofogden för återkrav av stöd för korttidsarbete
  • Skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • Är på obestånd vid prövningen
  • Gjort utdelning…
   • …två månader före stödperioden
   • …under stödperioden
   • …sex månader efter stödperioden
   • Gäller även
    • Gottgörelse
    • Förvärv av egna aktier
    • Minskning av aktiekapital
    • Minskning av reservfond
    • Återbetalning aktieägartillskott
   • I koncern också om moderbolaget gjort utdelning eller dylikt (ny regel)
    • Koncernbidrag är okej
 • Ansökan inom fyra månader från den (första) stödperiod som sökes
  • Bifoga avtal eller kollektivavtal
  • Bifoga underlag som styrker ekonomiska svårigheter p.g.a. Coronapandemin
 • Utbetalningen fördelas ut över månaderna
  • Tidigare fick man en klumpsumma
 • Träder i kraft 15 februari
  • Retroaktivt från 1 december 2020
  • Tillväxtverket räknar med att det ska vara möjligt att söka om 5-8 veckor

Länkar

Regeringens beslut om extra ändringsbudget

Vår tidigare podd om vilka stöd som fortfarande gäller

Relaterade artiklar

Idag beslutas stödpaket

Idag beslutar regeringen om den ändringsbudget som bland annat innehåller förslag på åtgärder pga coronaviruset. Vi förväntar oss då att få veta exakt vilka förslag som drevs igenom, och att få de första luddiga detaljerna på hur det kommer gå till i praktiken. Förslagen inkluderar: Karensavdrag slopas: anställda som är sjuka får betalt från försäkringskassan […]

Learn More

5: Regeringsåtgärder för enskilda firmor

En kort genomgång av hur de olika stödåtgärderna som regeringen föreslagit faller ut för just enskilda firmor. Vad kan enskilda firmor nyttja sig av och inte nyttja sig av.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

10 Vilka Corona-stöd gäller fortfarande?

En genomgång av vilka stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller, och vilka som föreslås förlängas i någon form.

Learn More

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *