12: Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Allt om det förlängda omställningsstöd som regeringen beslutade om i februari, och som vi kan ansöka om fram till 30 april.

Fullständiga avsnittsanteckningar på:
https://ekonomihjalpen.se/ekonominyheter/12-omstallningsstod-forlangs-aktiebolag/)


Nedan är avsnittsanteckningarna från vårt poddavsnitt om omställningsstöd. Ni kan lyssna i spelaren ovan eller via er favorit-poddapp såsom Spotify, Apple Music, etc.
Förlängning

 • Beslutat i februari om en förlängning augusti 2020 – februari 2021
 • Aviserat om en förlängning mars-april 2021
  • Måste godkännas av EU-kommissionen
  • Samma nivåer som för perioden november 2020-februari 2021

Omsättningstapp

 • Minst 40% augusti-oktober 2020
 • Minst 30% november 2020 – februari 2021
 • Jämförs med samma period 2019
  • januari-februari 2021 jämförs alltså med januari-februari 2019

Stödnivå

 • Augusti-oktober 2020 = 75% av fasta kostnader för små företag
 • November 2020 – februari 2021 = 90% av fasta kostnader för små företag
 • Stora företag = 70%
 • Företag är ”Små företag” om de har:
  • Maximalt 10 miljoner Euro i omsättning eller balansomslutning
   OCH
  • Färre än 50 anställda
  • (Man slår samman företagen i en koncern)
 • Maximalt 97 mkr sammanlagt för de nya stödperioderna

Månader/Omsättningstapp/Stödnivå
Mars–april 2020 | 30% | 75%
Maj 2020 | 40% | 75%
Juni–juli 2020 | 50% | 75%
Aug–okt 2020 | 40% | 75%
Nov–dec 2020 | 30% | 90%
Nan–feb 2021 | 30% | 90%
Observera att perioden mars-juli 2020 EJ går att söka för längre
Ny beräkning(Fasta kostnader – Täckningsbidrag) x Stödnivå

 • Gamla regeln = 75% x omsättningstapp (i procent) x fasta kostnader
 • Nu missar man stöd om man fortfarande har bruttoförsäljning som överstiger ”fasta kostnader”
 • Kostnader tillhör perioden (månad) enligt samma regler som bokslut
 • Stödet minskas med…
  • …försäkringsersättningar, skadestånd och dylikt som ersättning för förlorad omsättning eller ersättning för de fasta kostnader stödet beräknas på
  • …andra statliga stöd för förlorad omsättning
 • Fasta kostnader
  • Hyra och leasing
  • Räntor
  • Planmässiga avskrivningar
  • Reparation och underhåll inventarier
  • Fastighetsskatt/Fastighetsavgift
  • Vatten/El/Avlopp/Uppvärmning
   • Ej tillverknings-el i industri
  • Telefoni och data
  • Städning och sophantering
  • Larm och bevakning
  • Tvätt av textilier
  • Vissa försäkringar
   • Sakskada
   • Ersättningsskyldighet
   • Förmögenhetsskada
  • Tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader
  • Djurfoder
  • Fasta Franchiseavgifter
   • Ej provisionsbaserad del
  • Tillsyns och kontrollavgifter
  • Royalties/licensavgifter (fasta delar)
  • INTE

   • Sådant som företaget kan undvika med skäliga åtgärder
   • Kostnader hänförliga till verksamhet i utlandet
 • Täckningsbidrag
  • + Nettoomsättning
  • Periodens lönekostnader

   • Summan som arbetsgivaravgifterna beräknas på
   • dra av stöd korttidsarbete (preliminärt om inte beslutat finns)
  • – Periodens kostnader för handelsvaror+legoarbete/underentreprenad
  • Periodens inköp
  • +/- Periodens lagerförändring

   • Råvaror och förnödenheter
   • Produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor
   • Pågående arbete för någon annans räkning
  • (Negativt = 0)

Krav för omställningsstöd

 • Måste ha F-skatt
  • Stiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund undantag
 • Minst 250 tkr omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020
 • Stöd över 100 tkr kräver revisorsintyg
  • Även yttrande över täckningsbidrag för stödperioden
 • Ingen vinstutdelning eller återföring av aktieägartillskott
  • Åtminstone perioden april 2020 – oktober 2021
 • Inte vara på obestånd
 • Inga skatteskulder hos Kronofogden
 • Inget näringsförbud
 • Måste gjort vad som skäligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknande
 • Företaget (eller företag i koncernen) får ej vara hemmahörande i stat som av EU eller OECD bedömt som icke samarbetsvillig på skatteområdet
 • Ingen verksamhet finansierad med allmänna medel.

Ansökan

 • Man ansöker hos Skatteverket
 • Kan ansökas 25 februari – 30 april 2021
 • Perioderna augusti 2020 – februari 2021 kan alltså ansökas redan nu

LänkarOmställningsstöd även i mars och april – Regeringen.seVår ursprungliga podd om Omställningsstödet från maj 2020

Relaterade artiklar

Klargöranden om sjuklöne-ersättning

Efter att ha ställt frågan i podden igår så kom regeringen med snabbt svar i form av en ny förordning. 🙂 Vilka sjuklöner gäller det? Som vi vet får vi ersättning från staten för sjuklönekostnader under april och maj. Frågar var om det gällde sjuklöner som uppstod eller utbetalades i april och maj. Svaret var […]

Learn More

1: Regeringens Coronastöd

En genomgång av det förslag till stödpaket som regeringen lade fram igår 19 mars 2020. Det inkluderar åtgärder kring sjukpenning, korttidspermittering samt anstånd med skatter. Allt för att hjälpa företagare och anställda klara sig genom krisen.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

9: Omsättningsstöd föreslaget

En kort genomgång av det nya förslaget om omsättningsstöd som regeringen presenterat.

Learn More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *