Företagarbloggen

4: Regeringens andra paket

Observera – mycket information har kommit ut och förtydligats sedan denna podd släpptes. Se poddavsnitt nummer sex för en uppdaterad sammanfattning!

Detta avsnitt förklarar dock flera aspekter i detalj och är huvudsakligen korrekt.

Nyheter om det första paketet (som presenterades i avsnitt 1)

 •  Beslut har fattats om ansökan om anstånd med skatt
  • Träder i kraft redan 30 mars
  • Görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från 30 mars
  • Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet
  • Blankett SKV4839 kan också användas, men då tar det längre tid till beslut
  • Troligtvis framflyttat för att många företagare redan skicka in ansökan
 • Korttidspermittering gäller samma villkor för alla anställda som skriver under avtalet
  • Man kan inte välja en procentsats på en person eller avdelning, och en annan på en annan person/avdelning
 • De som inte skriver under avtalet fortsätter under samma premisser som tidigare
 • Korttidspermittering i efterhand som inte blir godkänd resulterar troligtvis i att arbetsgivaren får betala den anställde för även den del som staten skulle ersatt med bidrag
 • Korttidspermittering GÄLLER även för arbetsgivare i aktiebolag och handelsbolag(!). Detta enligt ett klargörande från Tillväxtverket. Regeringen har inte motsatt sig officiellt ännu, men det är mina ögon en mycket underlig tolkning av lagtexten som föreslagits och därtill är resonemanget udda och avviker från tolkningar i andra aspekter.
  • Detta innebär att när 70% av alla anställda på en driftenhet ska skriva under avtal om korttidspermittering, så måste man räkna med arbetsgivaren.
   Det gör stor skillnad om man är t.ex. fem personer med arbetsgivaren, då måste plötsligt fyra istället för tre skriva under avtalet för att de ska bli giltiga för stödet.

Korrekturavdelningen (från avsnitt 1)

 • Stort tack till vår kära Anna Sporrong på Rehabpartner som med en smiley tog oss i örat över hur vi uttryckte oss. Anna är någon ni kan kontakta ifall ni behöver hjälp med arbetsgivarfrågor kring regelverk och praktisk hantering av just sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning. Ni finner henne på rehabpartner.se.
 • “Hur sjukpenning normalt fungerar” borde ha varit “Hur sjuklön normalt fungerar” – Sjuklön och Sjukpenning är två olika ersättningar
 • “Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde ” borde ha varit “dag 15+” och att “Försäkringskassan beviljar sjukpenning till den anställde”
 • “Slopat krav på läkarintyg” borde ha förtydligats till “Behövs inte läkarintyg på 8e dagen” – detta då vi till synes fortfarande måste presentera ett läkarintyg när sjukfrånvaro överstiger 14 dagar och ansökan om sjukpenning görs till Försäkringskassan

Det “andra” paketet

 • Släpptes 25e mars
 • Mer riktat mot småföretagare
 • Återigen ett förslag som ska beslutas av riksdagen – sannolikt 6 april

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%
 • Träder i kraft 6 april enligt förslag
 • Gäller under mars-juni
  • Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars
  • Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för
 • Gäller för 30 anställda
  • Har man fler så gäller det bara  för 30 av alla anställda
  • Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis)
 • Gäller lön upp till 25.000 kr
  • Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr
 • Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%
 • För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån
 • Motsvarande sänkning för Egenavgifterna
  • “Arbetsgivaravgifter” för enskild firma och handelsbolag
  • Identisk sänkning – men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022
  • Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen
  • Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)
  • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader)
   • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året.

Anstånd med helårsmoms

 • Tidigare förslag gällde endast kvartals- och månadsmoms
 • Nu gäller helårsmoms som redovisas 27 december 2019 – 17 januari 2021
  • Det är alltså det datum momsdeklarationen ska vara inne
 •  Betalningen kan skjutas upp ett år
 • Anstånd söks hos Skatteverket

Lättare lån

 • Staten tar 70% av risken vi långivning
 • Banken tar resterande 30%
 • Sammanlagt 100 miljarder kr
 • Max 75 miljoner kronor per företag
 • Max tre års lånetid
 • Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna
  • Skjuta betalningen fram i tiden – räntan måste fortfarande betalas

100% Periodiseringsfond för enskild firma

 • Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond
 • Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde
 • Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond
  • Det betyder att inga egenavgifter och ingen “vanlig skatt” betalas för 2019
  • Observera att det är ett lån i upp till 6 år
  •  En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det.
  • Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 – januari 2020, ofta kallat F-skatt)
 •  Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka – inget annat

Vilande företag hos a-kassan

 • “Vilande företag” i sig är ingen officiell status ett företag kan ha – bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag
 • A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas
 • Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa – ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas
 • Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år
  • Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång
  • Sedan måste du ha bolaget i fem år till
  • När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det
  • Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa
 • Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren
 • Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att “marknaden är på fötterna igen” och företaget kan återaktiveras

Stöd för hyressänkningar

 • Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten
 • Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran
  • Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen
 • Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa “andra verksamheter”
  • Okänt exakt vad som avses med andra verksamheter – lämnas öppet för bedömning misstänker jag
 • Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna
 • Måste godkännas av EU
 • Gäller under perioden 1 april – 30 juni

You might be interested in …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *