Anstånd skatteinbetalning förlängning beslutas 5 februari

Skatteverket som beslutar om anstånd

Regeringen har föreslagit en förlängning av befintliga anstånd med skatteinbetalningar, likväl som ett utökning. Beslut fattas 5 februari.

Under 2020 fick vi söka anstånd med inbetalning av moms och ”löneskatter” under tre av perioderna januari-september. Man fick då ett års frist med att betala in skatterna. Om man t.ex. beviljades uppskov med januaris ”löneskatter” som skulle betalas in 2020-02-12, så fick man vänta att betala in dem senast 2021-02-12 istället.

I höstas föreslog regeringen alltså att detta skulle förlängas och att man skulle få möjlighet att ansöka om anstånd med inbetalningen ytterligare ett år. I exemplet ovan skulle man då alltså kunna söka anstånd att betala 2022-02-12 istället.

Beslut på fredag

Nu på fredag 5 februari skall alltså riksdagen besluta om detta, och som vanligt kan vi förvänta oss att det går igenom. Men för de som sökt anstånd på just ”löneskatterna” för januaris löner 2020, så blir det sedan brådskande att söka förläning, då beloppet förfaller för betalning 12 februari 2021.

Exakt hur det går till har vi inte fått information om, men vi kan med all säkerhet utgå från att förfarandet är detsamma som när man sökte första anståndet. Det vill säga genom Skatteverkets specialsydda e-tjänst för ärendet. Har man ett deklarationsombud (ofta redovisningsbyrå) kan de göra det å företagets vägnar.

Med andra ord får vi sitta på stolkanten för stunden, och invänta klart besked. Vår prognos är att det givetvis godkänns och att vi redan under nästa vecka kommer kunna logga in på Skatteverket och söka förlängning.

Anstånd fler perioder

Därtill har regeringen föreslagit att företagen förutom perioder mellan januari-september 2020, också kan ansöka om uppskov för perioder oktober-december 2020. Därtill att man skall kunna ansöka för sex perioder, istället för de ursprungliga tre perioderna.

Anståndsavgift tidigare

Det finns en anståndsavgift på 0,3% per månad som tas ut på det belopp man får anstånd på, utöver vanliga ränta på Skattekontot. Enligt gällande regler tas den inte ut för de första sex månaderna man fått uppskov för.

I det ny förslaget föreslås dock att avgiften tas ut från första månaden. Detta gäller dock bara nya anstånd. Redan beviljade anstånd kommer ej att beröras.


Länkar om anstånd

Regeringens förslag till ändringsbudget

Vilka andra stöd gäller fortfarande?

Relaterade artiklar

Skatteverket som beslutar om anstånd

Omställningsstöd klarnar något

Vi har fått fler detaljer kring det omställningsstöd som är tänkt att börja gälla 1 juni. Bland annat en ganska klar definition av ”fasta kostnader”.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

#12 Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Allt om det förlängda omställningsstöd som regeringen beslutade om i februari, och som vi kan ansöka om fram till 30 april.

Learn More

Slussarna är nu öppna

Nu kan vi börja ansöka om korttidspermittering hos tillväxtverket. Länken nedan leder till den ansökningssidan: https://tillvaxtverket.se/veta Där finns ett simpelt webbtest man kan ta, där man egentligen bara visar att man har förstått reglerna och uppfyller villkoren. Annars är ansökan enkel:1 – Fyll i Tillväxtverkets Excelmall för att beräkna stödet2 – Fyll i ansökan (webbformulär) […]

Learn More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *