Företagarbloggen

Förhandstitt: Regeringens nya krispaket för svenska småföretag

Observera att detta är en “förhandstitt”, vi har inte hunnit läsa igenom lagförslagen och granska dem i sömmarna. När vi gjort det kommer vi komma ut med mer detaljerad info.

Med det sagt… Detta är ett krispaket mer riktat mot småföretagen, vissa av åtgärderna mot de branscher som drabbats hårdast. Nedan är en överblick av förslagen. Observera att detta är ett förslag och jag misstänker att precis som med det tidigare stödpaketet kommer det ha brett stöd i riksdagen och därmed klubbas igenom formellt.

Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70% av nya lån från bankerna till företag. Det är riktat till företag som fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Bankerna kommer handhava dessa lån, men Staten alltså ta större andelen av risken.

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen – så man ansöker hos sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter/egenavgifter

För löner perioden 1 mars – 30 juni så behöver man enbart betala ålderspensionsdelen av arbetsgivaravgifterna. Det betyder att för “vanliga anställda” med arbetsgivaravgift på normalt 31,42 % så betalar man nu 10,21% – en minskning på 21,21%. På en lön på 25.000 kr är det en besparing på 5.302 kr.

Och detta gäller just på den del av lönen som inte överstiger 25.000 kr. Så har en anställd 35.000 kr i lön betalar man 10,21% på de första 25.000 kr och 31,42% på de sista 10.000 kr.

En motsvarande sänkning på enskilda firmans egenavgifter föreslås också. Detta kommer ju dock inte den enskilda firman tillhanda förrän när skatten skall betalas för år 2020, då de betalar sina egenavgifter i samband med den privata inkomstdeklarationen.

Tillfällig hyresrabtt för utsatta branscher

Företag inom åtminstone sällanköpshandel (butiker som säljer sådant som inte är livsmedel eller annat alla konstant behöver), hotell, restaurang skall få hyres lättnader. Det är luddigt hur det ska gå till, men de siktar tydligen på att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran.

Det tolkar jag som att om man har en hyra på 10.000 kr som man sänker till 5.000 kr kan hyresvärden sedan återfå 2.500 kr från staten.

Höjd periodiseringsfond för “egenföretagare”

Här väljer de ordet “egenföretagare” men specificerar att det gäller enskild firma och handelsbolag. Det är alltså de som deklarerar och skattar för bolagets vinst i sin inkomstdeklaration.

De ska få möjlighet att avsätta 100% (!) av förra årets vinst i periodiseringsfond. Normalt är det beloppet 30%. Det betyder att de nu i årets deklaration inte behöver betala någon skatt för 2019 (för enskilda firman/handelsbolaget det vill sig. Det blir ju vare sig egenavgifter eller kommunal skatt.

I stället läggs det i en periodiseringsfond och om relgerna för denna fond är lika så kan man vänta upp till det sjätte året innan man blir tvungen att betala skatten. Man får alltså ett långt lån utan ränta.

Utvidgat anstånd med skatteinbetalning

Regeringen har föreslagit att även de som ha årsmoms som skulle betalas nu under våren, omfattas av möjligheten att begära anstånd med momsen upp till ett år. I tidigare förslag gällde det endast de med månads- eller kvartalsmoms.

Lättad regel om vilande bolag

Jag är ingen expert på A-kassan och deras regler, men som jag förstår det får man enbart lägga sitt företag vilande en gång var femte år. Anledningen att man vill lägga det vilande är att du inte får ut a-kassa om du har ett aktivt bolag.

Det är alltså inget du gör mot Skatteverket eller Bolagsverket (det finns ingen officiell status att ett bolag är “vilande”, det är bara ett uttryck). Men a-kassorna har vissa krav de vill att man uppfyller för att det ska vara vilande i deras ögon.

Nu föreslås att företag under 2020 ska få undantag och läggas vilande, även om de inte funnits i fem år ännu eller om de redan varit vilande de senaste fem åren. Detta så att företagare utan jobb kan få ut a-kassa tills dess att marknaden återhämtar sig.

Detta är min tolkning av detta förslag – men återigen är detta inte min expertis.

You might be interested in …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *