Nya uppgifter: Anställda ägare omfattas (kanske) av korttidspermittering

Tillväxtverket har gått ut med nedanstående klargörande på deras hemsida.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

Det skulle alltså betyda att om en ägare normalt är anställd på sitt eget aktiebolag så omfattas hen av korttidspermittering, likväl som hens familj. Det kan alltså ses som en helomvändning.

Dock måste vi förstå att detta är Tillväxtverkets tolkning av den lagtext som föreslagits. Det är i mina (och flera andra kunniga jag läst kommentera detta) ögon en ganska konstig tolkning, för lagtexten tycks mig ganska klar, och den exkluderar ägare.

Resonemanget att ” de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer ” är ett udda resonemang. Det finns ju flertalet andra lagar och regler där man talar om ägare av aktiebolag och deras familj (närstående oftast kallat) hur de sär-regleras.

Det låter också konstigt om man skulle hjälpa aktiebolagsägare, men lämna enskilda firmor ensamma kvar. Det är inte i paritet med hur dessa regler normalt struktureras.

Så jag tror att en av två saker nu måste ske – regeringen måste antingen komma med en bekräftelse att Tillväxtverket har rätt och därtill helst en lagändring, eller så komma men en korrigering av Tillväxtverket. Men tills vidare får vi utgå från informationen och tolkning från Tillväxtverket är korrekt.

Det blir intressant att följa och vi uppdaterar så snart vi hör något!

Relaterade artiklar

Skatteverkets logotyp som visar att de är inblandade i det som beskrivs

Omställningsstöd klarnar något

Vi har fått fler detaljer kring det omställningsstöd som är tänkt att börja gälla 1 juni. Bland annat en ganska klar definition av ”fasta kostnader”.

Learn More

8: Fjärde nivån och andra nyheter

Inledning Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden Några uteblivna förändringar som önskades Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött – gamla texter som är ändrade är överstrukna Syns endast på hemsidan Sjuklön och […]

Learn More

Idag beslutas stödpaket

Idag beslutar regeringen om den ändringsbudget som bland annat innehåller förslag på åtgärder pga coronaviruset. Vi förväntar oss då att få veta exakt vilka förslag som drevs igenom, och att få de första luddiga detaljerna på hur det kommer gå till i praktiken. Förslagen inkluderar: Karensavdrag slopas: anställda som är sjuka får betalt från försäkringskassan […]

Learn More

3 kommentarer

  1. Tack Jörgen!
   Ja, i länken du skickar skriver ju Tillväxtverket ”Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.” Det känns ju solklart.

   Kruxet som jag ser det är att detta är i mina ögon svårt att uttolka ur den lagtext de hänvisar till. Deras skäl rimmar inte heller med att man utesluter enskilda firmor men tillåter handelsbolag. Även om handelsbolaget har ett eget orgnr så är ju ägandet, beskattningen och ansvaret i stort identiskt med en enskild firma.

   Jag hoppas att det Tillväxtverket säger stämmer, och att vi kanske till och med kan få med enskilda firmor på tåget. Men jag har svårt att se att detta sker utan ett klargörande från regeringen och kanske till och med en ändring i lagförslaget.

   Så innan jag fått detta svart på vitt, håller jag mig med en dos skepsis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *