Liten – Bokföring för enmansföretag

Prenumerationspris

Vilket paket föredrar du?

SJÄLV

Mata in underlag själv och ha din redovisningsbyrå i fickan

Pris enskild firma: 990

Pris aktiebolag: 1190

DIGITALT

Slipp kuvert och väntetider - skicka in via vår app

Pris enskild firma: 1290

Pris aktiebolag: 1490

PAPPER

Lägg allt i ett kuvert och släng det på lådan bara

Pris enskild firma: 1490

Pris aktiebolag: 1690

Jämförelse

Vad ingår? SJÄLV DIGITALT PAPPER
Pris enskild firma
990
1290
1490
Pris aktiebolag
1190
1490
1690
Programvara för digital inmatning
Programvara för enkel fakturering
Skicka in underlag i systemet (t.ex. fotografera)
Kategorisera underlag
Regelrätt bokföra underlag (upp till 30st.)
Lagra årets underlag
Kvartalsvis avstämning och avrapportering
Momsdeklaration (kvartal el. år)
Bokslut (utan revisor)
Årsredovisning (AB)
NE-bilaga (EF)
Bilaga K10 (AB)
Inkomstdeklaration 2 (AB)
Programvara Digitala företaget
Programvara Björn Lundén App
Basal rådgivning via app
Basal rådgivning via telefon/e-post
+10 Händelser
+130
+190
+190
Fortnox
+99
+99
Månadsrapportering
+355
+355
+355
Månadsmoms
+220
+220
+220
Telefon/mail och möten
710 kr/tim
710 kr/tim*
Ingår
Påminnelse underlag (utöver standard)
+150
+150
+150
Manuella underlag (t.ex. saknade underlag på bank)
+25/st
Hela INK1 (utöver NE)
+995
+995
+995
Extra bilagor privat deklaration (t.ex. K4, K6, etc.)
540 kr/st
540 kr/st
540 kr/st
Revisor (AB)
+270
+270
+270

*Chat-funktionaliteten i appen Björn Lundén är ännu ej fullt utbyggd, och til dess används e-post som kommunikation, givetvis utan kostnad tills den är utbyggd.

Förklaring

Basal rådgivning = Redovisningsfrågor (avdragsgillt, momssatser, etc.), skatt på lön och uttag (fördela mellan lön och utdelning i AB t.ex.), hålla koll på preliminärskatten så vi inte betalar för mycket eller för litet, rådge när det är dags att flytta från enskild till AB, varna vid röda flaggor (förbrukat aktiekapital, förbjudet lån, mm).
+10 händelser = Paketprisen utgår från 30 underlag per månad i snitt över ett år. Det räcker för de flesta företag. Om det konsekvent är mer än så lägger vi på ett belopp på paketpriset.
Fortnox = Om ni har någon särskild applikation som bara synkroniserar med Fortnox eller han annan stark preferens så använder vi Fortnox istället för Björn Lundén.
Månadsrapportering = Om ni önskar avstämning månadsvis istället för kvartalsvis.
Månadsmoms = Om ni måste lämna momsdeklaration varje månad.
Telefoni/mail och möten = Om ni önskar support utöver det som ingår i paketet så debiterar vi det per timme. Observera att vi inte är sådana som slår på klockan så fort vi lyfter luren, utan detta är till för om det är något särskilt eller om det är i stor utsträckning.
Påminnelse underlag = Om underlagen inte lämnas in i tid och vi måste ”jaga” in underlagen, så debiterar vi en påminnelsekostnad. Vi vill jobba med att skicka korrekta rapporter och bra tips, inte sitta och jaga kvitton. 🙂
Manuella underlag = För de kunder som har Digitala Företaget—om vi manuellt måste lägga upp saknade underlag eller bokföra särskilt komplicerade underlag så debiterar vi en smärre avgift för detta.
Hela INK1 (utöver NE/K10) = Om ni önskar att vi sammanställer hela er INK1-blankett (den privata inkomstdeklarationens huvudblankett) så tar vi en avgift för det. Observera att detta inte inkluderar andra bilagor (t.ex. aktieförsäljning) utan vi debiterar ett smärre styckpris för dem också.
Revisor = Om ditt aktiebolags bokslut måste granskas av revisor (mycket ovanligt bland små företag) så tar vi en extra bokslutskostnad för det. Detta då vi behöver jobba med revisorn, svara på frågor, komplettera underlag, etc.

Engångskostnader

Uppstartskostnad = När vi först tar över bolaget så behöver vi lägga upp det i våra system, skapa kontrollistor, lösa behörigheter och sådant. Detta debiterar vi en engångskostnad à 995 kr för.

Bokföra ikapp = Om bolaget har ett par månaders bokföring som inte är gjord när vi tar över företaget så bokför vi ikapp dessa månader till 75% av normala månadspriset. 
Exempel: Om en enskild firma med paketet själv (990 kr) har fyra månaders händelser obokförda så bokför vi dem för 990 kr * 75% = 743 kr/mån.

Städning = Om bolagets bokföring vid övertagandet inte är i god ordning så debiterar vi 710 kr/tim tills alla konton är utredda. Målet är att alla belopp på alla balanskonton skall kunna redogöras för och att vi är trygga med att resultatkontona är tillräckligt rättvisande för att kunna avlämna en korrekt årsredovisning samt beräkna korrekt skatt.