Koppla Handelsbanken till Björn Lundén Administration

Steg 1 – Ge dig själv behörighet att teckna affärstjänster

Du läste helt rätt – först måste du ge dig själv behörighet att teckna “Affärsavtal” som Handelsbanken kallar det. Skulle du redan ha denna rättighet sedan tidigare (ovanligt) så kan du hoppa över hela detta steg.

OBS! Du kan inte lösa detta på din mobiltelefon, utan du måste logga in på Handelsbanken i en webbläsare.

OBS! Det kan krävas att du använder din bankdosa för denna process, beroende på vilka behörigheter som är tillåtna med Mobilt BankID.

1 – Logga in på Handelsbanken
2 – Klicka på Kugghjulet uppe till höger och välj Fullmakter
3 – Välj “fliken” Registrera ny och välj Övriga tjänster

3 – “Fliken” Registrera ny och Övriga tjänster

4 – Väl inne på Övriga tjänster så öppnar du Affärstjänster och kryssar i rutan (se bild) – klicka sedan på Klar längst ned på sidan

4 – Öppna Affärstjänster och kryssa i rutan

5 – Nu har du skapat fullakten – nu ska vi koppla den till dig genom att gå till “fliken” Hantera fullmakt och välja Koppla samman (se bild längre ned)
6 – Välj dig själv som Fullmaktstagare och kryssa i rutan Övriga tjänster – klicka därefter på OK (se bild)

5 + 6 Välj Hantera fullmakt och Koppla samman – välj därefter Fullmaktstagare och kryssa i Övriga tjänster

7 – Nu är det klart – nu har du fullmakt att teckna affärstjänster i Handelsbanken, vilket behövs för att få integrera program med banken!

Steg 2 – Teckna affärstjänster

Nu måste du teckna de affärstjänster som du i förra steget gav dig själv behörighet att teckna. Detta är egentligen bara ett steg som säger “jag öppnar företagets konto för integrering mot affärsprogram. Det är helt kostnadsfritt.

1 – Välj nu istället Betalningar och Öppna meny och därefter Affärstjänster (se bild)

1 – Välj Betalningar, Öppna meny och därefter Affärstjänster

2 – Välj Beställ Affärstjänster

2 – Välj Beställ Affärstjänster

3 – Kryssa i Godkänn avtal och villkor och gå vidare med en signatur

3 – Kryssa i Godkänn avtal och villkort

4 – Nu har du tecknat Affärstjänster och kan vidare med att välja vilka specifika tjänster du vill koppla till

4 – Den här rutan borde du se när du tecknat Affärstjänster

Steg 3 – Koppla till Björn Lundén Administration

Nu när du har valt att starta Affärstjänster på din bank kan du börja välja vilka program och andra tjänster du vill koppla banken mot. I vårt fall ska vi alltså koppla den till Björn Lundén Administration, vilket också gör att den kommer att kopplas till Björn Lundén-appen på din mobiltelefon.

1 – Välj återigen Betalningar och Öppna meny och därefter Affärstjänster (se bild)

1 – Välj Betalningar, Öppna meny och därefter Affärstjänster


2 – Välj “fliken” Tillval (se bild)

2 – Välj Tillval

3 – Skrolla ner till du hittar Bankintegration med Bjön Lundén och klicka på Beställ

4 – Nu öppnas ett nytt fönster med Rapporter på fil – tryck på OK (detta fönster kanske inte öppnas om du bara har ett företag i din banktjänst)

4 – Om detta fönster väljer du bara aktuellt företag och klicka på OK

5 – I fönstret som kommer upp väljer du ditt affärskonto (det som du får inbetalningar till och som du själv betalar från) och väljer Lägg till – om du är osäker vilket konto det är kan du välja Lägg till alla (vi kommer ändå välja rätt konto när vi skapar vår sida av kopplingen) – tryck sedan på OK

5 – Välj ditt affärskonto och klicka på Lägg till

6 – Bekräfta ditt val med en signatur
7 – Nu är detta steg klart och kopplingen mot Björn Lundén är nu öppnad

7 – Bekräftelse att detta steg är utfört

Steg 4 – Meddela Ekonomihjälpen

Nu behöver vi på Ekonomihjälpen koppla vår ände av programmet till den öppning som nu är skapad på banken.

1 – Gå till ditt bankkonto och kopiera din IBAN (ditt internationella bankkontonummer) – du kan antingen kopiera siffrorna eller ta en skärmdump (som bilden nedan)

1 – Kopiera IBAN som siffror eller ta en skärmdump

2 – Skicka IBAN (eller skärmdumpen) till din redovisningsekonom på Ekonomihjälpen och meddela samtidigt att Handelsbanken nu är redo för koppling till Björn Lundén
3 – Nu är din del i detta helt klar – vi kommer nu att mata in dessa data och om allting fungerar så är bankintegrationen klar och kör igång inom bara någon halvtimme (men det kan dröja längre)

Ekonomihjälpen skapar kopplingarna på sin sida
Visar hur vyn ser ut från Ekonomihjälpens sida när Bankkopplingen är slutförd
När allt fungerar som det ska kan vi på Ekonomihjälpen se att bankkopplingen är slutförd