Skicka in NE-bilaga med fil

Detta är en enkel guide hur vi importerar vår NE-bilaga som erhållits på fil från oss på Ekonomihjälpen. Den skall läggas till vår privata inkomstdeklaration på Skatteverkets E-tjänst. 

NE-bilagan behöver vi som har enskild firma bifoga vår privata inkomstdeklaration. Den redovisar hur det har gått för den enskilda firman under året samt beräknar ut skatten som ska betalas.

Steg-för-steg: Skicka in NE-bilaga

  1. Spara ner filen med NE-bilagan du fått från oss, någonstans på din dator så du vet var du har den.
  2. Logga in till din privata inkomstdeklaration på skatteverket.se
  3. Tryck på Bilagor i övre listen
  4. Du borde nu se de bilagor du förväntas lämna in, däribland NE-bilaga för din enskilda firma. Tryck på “Importera NE-bilaga”
  5. Du kommer nu till en ny vy där du får välja en fil. Välj nu filen du sparade ned i steg 1.
  6. Om allting är okej borde du nu få tre gröna rutor. Skulle någon ruta vara orange är det någon uppgift Skatteverket vill ha kompletterad eller ändrad. Se efter om det är någon småsak som du själv kan lägga till. Annars kontaktar du din redovisningsekonom på Ekonomihjälpen och berättar vad felmeddelandet säger (gärna med skärmbild).
  7. Om alla tre är gröna klickar du på bilagor igen och ser då att NE-bilagan är “grönmarkerad” och då är din NE-bilaga färdigställd och informationen tillförd in inkomstdeklaration.

Länkar