Välja Räntefördelning, Periodiserings- och Expansionsfond i din Deklaration?

Räntefördelning

Vad är det: Tanken är att om vi investerat mycket i vårt företag (satt in mycket pengar) ska vi i vår deklaration kunna skatta en del av din vinst som ränta på vårt insatta kapital.
Den del av vinsten som skattas som ränta skattas då med 30% medan resterande del av vinsten skattas som normalt med ca. 50%.
Om vi inte använder den så sparas den till vår deklaration nästa år.

Krav: Vi måste ha högt “eget kapital” vid årets ingång. Det vill säga vi måste ha mer mycket mer tillgångar i bokföringen än skulder när räkenskapsåret börjar

Fördelar: Denna sänker skatten utan skjuta något på framtiden. Därmed minskas den alltså permanent och behöver aldrig betalas tillbaka.

Nackdelar: Den minskar vår “lön” så därmed minskar den också vårt pensionsgrundande och sjukpenninggrundande belopp. Vi kommer alltså få lite lägre pension och sjukpenning (såvida vi inte tjänar tillräckligt mycket för att maxa dem ändå).
Därtill är en nackdel att använda den att om vi har den kvar så underlättar den dels att klara kravet nästa år (större chans att du får Räntefördelning även nästa år). Och inte bara det, när vi beräknar beloppet nästa år så får vi dessutom räkna med det sparade beloppet – så du får ränta på ränta. Den växer exponentiellt.

När ska vi använda den: Specialtillfällen brukar vi på Ekonomihjälpen rekommendera. Spara den och låt den växa tills det uppstår rätt tillfälle. Kan vara t.ex. när vi haft en stor kapitalförlust som du inte kan kvitta bort helt.

Periodiseringsfond

Vad är det: Vi får i vår deklaration ta 30% av årets vinst och lägga i en periodiseringsfond som vi måste återföra inom sex år. Det betyder alltså helt enkelt att vi skjuter en del av skatten på framtiden.

Krav: Bara att vi har vinst.

Fördelar: Den ger väldigt stor skattelättnad. Om vi har en vinst på 400.000 kr så kan vi alltså skjuta fram 120.000 på framtiden och minska årets skatt med nästan 60.000 kr (eller mer om vitjänar så mycket så vi är ovan brytpunkten för extra statlig skatt).

Nackdelar: Man måste veta vad man gör. Detta kan bli en stor skattesmäll längre fram. För skatten försvinner inte utan skjuts på framtiden. Är det så att vi i framtiden också tjänar bättre än idag så finns risken att vi får betala mer i skatt i framtiden än om vi hade skattat av den idag.

När ska vi använda den: Om vi ligger över pensionsgrundande (och därmed även över brytpunkten) så får vi betala extra skatt men erhåller inte pension för skatten. Om vi då inte har expansionsfond att utnyttja så kan periodiseringsfond vara ett verktyg.
Därtill ett par specialtillfällen som om pensionen är nära så kan man skjuta lite skatt framåt för att det är lägre skatt när man gått i pension.

Expansionsfond

Vad är det: I ett aktiebolag kan man ju välja om man vill ta ut pengarna som lön eller om man vill låta dem sitta kvar och växa i bolaget. Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad utsträckning.
Man får ta en del av vinsten och skatta till aktuell bolagsskatt (20,6% från 2021) istället för till vanliga ca. 50% i enskild firma.

Krav: Vi måste ha högt “eget kapital” vid årets utgång. Det vill säga vi måste ha mer mycket mer tillgångar i bokföringen än skulder när räkenskapsåret slutar.

Fördelar: Eftersom man betalar en del av skatten blir “skattesmällen” inte lika stor när man måste betala tillbaka.

Nackdelar: Expansionsfonden fungerar så att man har ett “max-tak” man kan fylla till. Hur högt taket är beror på hur mycket eget kapital man har. Det betyder att sjunker vårt egna kapital och vi har maxat förra året, så måste du betala tillbaka.
Och även om “skattesmällen” inte är så stor som för en periodiseringsfond, så måste vi fortfarande veta vad vi gör så vi inte hamnar i en situation där vi inte kan betala tillbaka.

När ska vi använda den: Om vi ligger över pensionsgrundande (och därmed även över brytpunkten) så får vi betala extra skatt men erhåller inte pension för skatten. Då vill vi kanske nyttja expansionsfond för att komma ned under åtminstone pensionsgrundande.
Därtill ett par specialtillfällen som om pensionen är nära så kan man skjuta lite skatt framåt för att det är lägre skatt när man gått i pension.


Läs mer