Företagarbloggen

Idag beslutas stödpaket

Idag beslutar regeringen om den ändringsbudget som bland annat innehåller förslag på åtgärder pga coronaviruset. Vi förväntar oss då att få veta exakt vilka förslag som drevs igenom, och att få de första luddiga detaljerna på hur det kommer gå till i praktiken.

Förslagen inkluderar:

  • Karensavdrag slopas: anställda som är sjuka får betalt från försäkringskassan istället för att helt förlora lönen första dagen som tidigare (karensdagen).
  • Aktivera regler för Korttidsarbete: Ett regelverk som beslutades redan 2013 som en förberedelse för en synnerligen djup lågkonjunktur. Då delar staten, arbetsgivaren och den anställde på intäktsbortfallet genom förutbestämda formler.
  • Korttidspermittering: Ett förslag att temporärt tillåta företag sätt ned arbetstiden på en anställd till 40%, betala 50% av ordinarie lönen medan staten fyller på med 40% av lönen så den anställde bibehåller 90%. Gäller troligtvis inte ägare och deras närstående.
  • Staten tar sjuklöneansvar: Staten går in under april och maj och betalar all sjuklön. Det betyder att arbetsgivare inte längre behöver betala dag 2-14 som tidigare. För enskild firma blir det sjuklön från dag ett – istället för efter 7 dagar som standard är.
  • Anstånd med skatter: Skatteverket ska till lämpliga företag bevilja anstånd med upp till tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt. Det är alltså tre månaders skattebetalningar som man får vänta i upp till ett år med att betala.*
  • Slopat läkarintyg: Normalt ska den anställde lämna in läkarintyg för att få fortsatt sjuklön efter dag 8. Detta slopas nu tillfälligt för att minska belastningen på sjukvården.

    *=Skatteverket har förtydligat att detta kommer gälla företag som förutspås ha möjlighet att betala tillbaka, samt att de ställer sig mer tveksamma med att ge anstånd på moms och preliminärskatt, då dessa skatter visar på att företaget går bra (har man ingen omsättning har man ingen moms, har man ingen vinst borde man inte ha någon preliminärskatt).

Vi kommer att återkomma med besked så snart vi vet exakt vad som beslutats. Det är ganska sent på dagen nu så det kanske dröjer till morgondagen.

Jag vill också förbereda alla på att det INTE kommer vara raka puckar från början när infon kommer ut. Det kommer bli förtydliganden, saker de måste meddela senare, saker de inser inte fungerade i praktiken, etc. Vi håller er ajour varefter allt klarnar.

Slutligen vill jag också påpeka att ovanstående är en grov sammanfattning av förslagen. Vi håller den nivån för att inte grotta ner oss i detaljer som inte är beslutade och ändå kanske inte kommer beröra nämnvärt många.

You might be interested in …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *