Söka stöd för sänkt hyra – steg för steg guide

Logotyp för Länsstyrelsen Stockholm

Hyresvärdar har haft möjlighet att söka stöd för hyressänkningar som de givit hyresgäster i utvalda branscher. Det är en del av de stödåtgärder som regeringen lanserat pga. Corona.

Den sista dagen att söka detta stöd är 31 augusti så vi tänkte här ge en kortfattad guide hur man gör, ifall det är någon som är ute i sista minuten.

Man söker hos Länsstyrelsen

Till skillnad från andra stöd som söks hos till exempel Skatteverket eller Tillväxtverket, så söks detta stöd hos Länsstyrelsen. Men när man väl går till deras hemsida visar det sig att ansökan skickas in till Boverket (åtminstone för Stockholm).

Nedan bifogar jag en länk till ansökningssidan hos Stockholms Län. Om ditt företag är beläget i ett annat län, bara till Länsstyrelsen hemsida för det länet istället.

Länk till Länsstyrelsens sida för att ansöka

Boverkets e-tjänst – guide

Nedan är en grov guide till vad du skickar in. För att komplettera ansökan behöver du normalt följande underlag:

  • Kopia på hyresavtalet
  • Kopior på hyresfakturor från perioden före sänkningen (för att styrka den ”normala hyran”)
  • Kopia på avtalet om hyressänkning – om inget formellt avtal har skrivits så kan vi åtminstone bifoga mailkonversation som styrker sänkningen, eller dylikt

1 – Logga in med Bank-ID

Logga in med mobilt Bank-ID eller dosa.

Logga in med Bank-ID

2 – Uppdatera personuppgifter

Observera att du är inloggad privat hos Boverket och de behöver dina privata uppgifter. Om du inte varit inloggad tidigare börjar de med att be dig uppdatera dina personuppgifter.

Uppdatera dina personuppgifter om du inte varit inloggad tidigare

3 – Börja söka stödet

I menyn till vänster väljer vi ”Sök aktuella bidrag och stöd” och på sidan som sedan öppnas väljer vi ”Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran”.

Välj rätt stöd att söka

4 – Hyresobjekt

Här fyller vi i fastigheten (inte direkt hyresgästen) som hyrs ut samt ekonomiska uppgifter om uthyrningen i sig. Jag var själv osäker på vad de önskade under rubriken ”Namn på den verksamhet som bedrivs i lokalen” och valde där att skriva hyresgästens namn (företaget som hyr lokalen). Det är möjligt att de avser vilken typ av verksamhet som bedrivs.

När det kommer till de ekonomiska uppgifterna så tänk på följande:

  • Fast lokalhyra innan överenskommen hyresrabatt = den ”normala” hyran utan rabatt
  • Överenskommen hyresrabatt = Detta är den totala rabatten som vi givit kunden. Om hyran är 20 tkr och vi givit 50%, dvs 10 tkr per månad i tre månader – ska vi alltså skriva (3 månader x 10 tkr) 30 tkr i rutan.
  • Sökt stödbelopp = Här skriver vi hur mycket stöd vi söker. Vi får ju max söka hälften av rabatten (så länge rabatten inte överstiger 50%, då får vi söka hälften av rabatten upp till 50%). I exemplet ovan där vi givit 30 tkr i total rabatt, får vi alltså söka (50% x 30 tkr) 15 tkr i stöd, vilket vi då skriver i den här rutan.

5 – Företagsuppgifter

Det finns i detta steg en knapp du kan trycka på för att hämta alla företag du är registrerad för hos Bolagsverket. I den drop-listan som kommer efter att datorn ”tänkt” ett tag väljer du det aktuella företaget.

Om du inte får upp företaget i listan får du fylla i uppgifter manuellt. Under Firmatecknare behöver vi tydligen skriva vilka som får teckna bolaget. Detta finns i bolagsordningen om man är AB. Om vi inte har de uppgifterna (eller om vi är en enskild firma t.ex.) får vi bara skriva något i stil med att ”Undertecknad är ensam firmatecknare för bolaget.” Jag tror inte det står och faller med exakta formuleringen av denna punkt.

6 – Betalningsuppgifter

Här fyller vi helt enkelt i bolagets (hyresvärdens) uppgifter för betalning. Dit Länsstyrelsen ska sätta in pengarna.

Om vi skall ansöka om samma stöd för flera hyresgäster kan vi längst ned på sidan välja att spara uppgifterna som en mall. Då slipper vi fylla i de delar vi hittills matat in.

7 – Uppgifter om hyresgästen

Här fyller vi i hyresgästens företagsuppgifter. Viktigt här är att fylla i rätt SNI-kod. SNI-kod är en kod som är registrerad på företaget och som visar i vilken bransch det är aktivt. Branschen i sin tur avgör huruvida företaget är giltigt för stöd.

Du kan hitta företags SNI-koder om du letar upp företaget på hitta.se. När du hittat bolaget väljer du Bolagsdata. På sidan som öppnas skrollar du längst ned för att hitta bolagets SNI-koder

Välj Bolagsdata
Skrolla längst ned för att hitta SNI-koder

Vi måste också intyga att hyresgästen har haft ekonomiska problem – antingen genom ett intyg från hyresgästen själv, eller att vi som hyresvärd intygar det gentemot Boverket.

Vi har i alla våra ansökningar valt att intyga själva, då vi känner hyresgästerna väl och känner tillit för deras utsagor. Om det finns tveksamheter (t.ex. att en hyresgäst bedrägligt uppgivit ekonomiska svårigheter för att få en sänkning från hyresvärden) så kanske man vill ha ett intyg från hyresgästen själv, så de får stå för den delen.

Här behöver ni helt enkelt känna efter själva – min uppfattning (observera att jag inte vet utan bara antar) är att det värsta som kan hända är att man blir återbetalningsskyldig om det skulle uppdagas att hyresgästen de facto inte hade några ekonomiska svårigheter. Men som sagt – det är mitt antagande och jag har känt mig trygg med att intyga våra hyresgästers ekonomiska tillstånd.

Intyga hyresgästens ekonomiska svårighet (eller bifoga hyresgästens eget intyg)

8 – Ladda upp dokument

Det är nu här du laddar upp de tidigare nämnda dokumenten: Hyresavtalet, Fakturor från perioden innan sänkningen samt Avtalet om hyressänkningen.

Det är inte alla som skrivit ett formellt avtal om hyressänkning. I detta fall behöver ni bifoga kanske e-post-konversation som styrker överenskommelsen och vilka perioder det rör sig om. Om det inte finns någon som helst dokumentation skulle jag rekommendera att ni skickar med hyresfakturor för både perioden före, under och efter hyressänkningen. På så sätt ser Boverket vad hyran var före säkningen, under sänkningen och efter sänkningen. Skriv också en kommentar längst ned på sidan och förklara situationen

Det finns även rutor för ”Handlingar som ska bifogas ansökan i förekommande fall”. Två av dem gäller ifall uppgifter om firmatecknare inte finns offentliga samt om fullmakt gäller för den som ansöker.

Den sista är för det intyg vi tidigare talade om i punkt 7 – ifall hyresgästen själv intygar sin ekonomiska situation.

9 – Summering och signering

Vi får nu upp en summering av det vi skrivit, får intyga på heder och samvete och sedan signera med vårt Bank-ID. Därefter är ansökan klar!

Relaterade artiklar

Julgåva för max 450 kr inkl. moms är avdragsgill

Coronagåva + Julgåva = Sant

Julen står runt hörnet och vi har mycket att stå i både på jobb och hemmafront. Men i år kanske vi inte bara ska skynda oss att köpa julklappar till familj och vänner, utan även en julgåva eller två till vår personal (och oss själva). Vi nämnde detta snabbt i vårt förra avsnitt av Ekonomihjälpens […]

Learn More

7: Kristips del 1: Resultatet

Generella tips vad vi kan tänka på för att hitta besparingar bland kostnader och kanske nya intäktsvägar, för att klara det nya landskap vi nu står inför.

Learn More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *