Slussarna är nu öppna

Nu kan vi börja ansöka om korttidspermittering hos tillväxtverket. Länken nedan leder till den ansökningssidan:

https://tillvaxtverket.se/veta

Där finns ett simpelt webbtest man kan ta, där man egentligen bara visar att man har förstått reglerna och uppfyller villkoren.

Annars är ansökan enkel:
1 – Fyll i Tillväxtverkets Excelmall för att beräkna stödet
2 – Fyll i ansökan (webbformulär) och bifoga din beräkning från steg 1
3 – Signera webbansökan med ditt BankID

Ingen skatteskuld hos Kronofogden

Ett indirekt klargörande gällande uttalandet att företaget inte ”fick ha skatteskulder” framkom i ansökan. Det ter sig som att ett negativt belopp på Skattekontot inte är ett hinder för att beviljas stöd.

Däremot är det diskvalificerande om skatteskulden har överlämnats till Kronofogden. Då kommer du att nekas stöd.

Då kan man ju anta att om man först löser sin skuld hos Kronofogden så kommer man sedan kunna bli godkänd. Detta då formuleringen är ”…som har överlämnats till Kronofogden”. Så då kan vi anta att det inte spelar någon roll om man haft en skuld hos Kronofogden nyss.

Vi beräknar själva stödbeloppet

Det man behöver göra är dock är alltså själva uträkningen för hur stort stödet är. Detta genom att ladda ned ett Excel-ark där man fyller i anställda, deras månadslöner, datum för korttidspermittering, nedsättningsgrad, mm. Då räknas beloppet man söker stöd för ut.

Det betyder alltså att man söker stöd för upp till tre månader på ett bräde, och får sedan stödet för de i så fall tre månaderna, utbetalt i en klump, som jag förstår det. Om man sedan önskar ytterligare stöd efter dessa tre månader söker man det efter utgången av det första.

De accepterar inte egna uträkningar, såvida man inte har fler än 50 anställda. Uträkningen skall bifogas ansökan.

Styrka ekonomiska svårigheter

I detta läge behöver vi inte med några bilagor styrka att vi har de ”tillfälliga ekonomiska svårigheter” som är ett krav för att få korttidspermittera.

Däremot behöver vi kryssa i rutor att vi har ekonomiska svårigheter enligt de premisser som krävs för stödet, samt signera på heder och samvete.

Men alltså inga balans- och resultaträkningar i detta skede. Vad som gäller vid avstämning kommer visa sig inom närmsta tiden, då de första avstämningarna ska ske tre månader efter godkännande.

Relaterade artiklar

Förtydligad information om Korttidspermittering

Två frågor som var obesvarade i vår podd om regeringens slutliga förslag till åtgärder, har vi lyckats röna något klarare svar på. Den första mer än den andra. Kan man ha olika arbetstidsminskningar på olika anställda? Svar: Nej – Det är samma nivå som gäller för alla på driftenheten. Återigen är en driftenhet en butik […]

Learn More

1: Regeringens Coronastöd

En genomgång av det förslag till stödpaket som regeringen lade fram igår 19 mars 2020. Det inkluderar åtgärder kring sjukpenning, korttidspermittering samt anstånd med skatter. Allt för att hjälpa företagare och anställda klara sig genom krisen.

Learn More

12: Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Allt om det förlängda omställningsstöd som regeringen beslutade om i februari, och som vi kan ansöka om fram till 30 april.

Fullständiga avsnittsanteckningar på:
https://ekonomihjalpen.se/ekonominyheter/12-omstallningsstod-forlangs-aktiebolag/)

Learn More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *