#12 Omställningsstöd förlängs (aktiebolag)

Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

Allt om det förlängda omställningsstöd som regeringen beslutade om i februari, och som vi kan ansöka om fram till 30 april.

Nedan är avsnittsanteckningarna från vårt poddavsnitt om omställningsstöd. Ni kan lyssna i spelaren ovan eller via er favorit-poddapp såsom Spotify, Apple Music, etc.

Förlängning

 • Beslutat i februari om en förlängning augusti 2020 – februari 2021
 • Aviserat om en förlängning mars-april 2021
  • Måste godkännas av EU-kommissionen
  • Samma nivåer som för perioden november 2020-februari 2021

Omsättningstapp

 • Minst 40% augusti-oktober 2020
 • Minst 30% november 2020 – februari 2021
 • Jämförs med samma period 2019
  • januari-februari 2021 jämförs alltså med januari-februari 2019

Stödnivå

 • Augusti-oktober 2020 = 75% av fasta kostnader för små företag
 • November 2020 – februari 2021 = 90% av fasta kostnader för små företag
 • Stora företag = 70%
 • Företag är ”Små företag” om de har:
  • Maximalt 10 miljoner Euro i omsättning eller balansomslutning
   OCH
  • Färre än 50 anställda
  • (Man slår samman företagen i en koncern)
 • Maximalt 97 mkr sammanlagt för de nya stödperioderna
MånaderOmsättningstappStödnivå
Mars–april 202030%75%
Maj 202040%75%
Juni–juli 202050%75%
Aug–okt 202040%75%
Nov–dec 202030%90%
Nan–feb 202130%90%
Observera att perioden mars-juli 2020 EJ går att söka för längre

Ny beräkning

(Fasta kostnader – Täckningsbidrag) x Stödnivå

 • Gamla regeln = 75% x omsättningstapp (i procent) x fasta kostnader
 • Nu missar man stöd om man fortfarande har bruttoförsäljning som överstiger ”fasta kostnader”
 • Kostnader tillhör perioden (månad) enligt samma regler som bokslut
 • Stödet minskas med…
  • …försäkringsersättningar, skadestånd och dylikt som ersättning för förlorad omsättning eller ersättning för de fasta kostnader stödet beräknas på
  • …andra statliga stöd för förlorad omsättning
 • Fasta kostnader
  • Hyra och leasing
  • Räntor
  • Planmässiga avskrivningar
  • Reparation och underhåll inventarier
  • Fastighetsskatt/Fastighetsavgift
  • Vatten/El/Avlopp/Uppvärmning
   • Ej tillverknings-el i industri
  • Telefoni och data
  • Städning och sophantering
  • Larm och bevakning
  • Tvätt av textilier
  • Vissa försäkringar
   • Sakskada
   • Ersättningsskyldighet
   • Förmögenhetsskada
  • Tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader
  • Djurfoder
  • Fasta Franchiseavgifter
   • Ej provisionsbaserad del
  • Tillsyns och kontrollavgifter
  • Royalties/licensavgifter (fasta delar)
  • INTE
   • Sådant som företaget kan undvika med skäliga åtgärder
   • Kostnader hänförliga till verksamhet i utlandet
 • Täckningsbidrag
  • + Nettoomsättning
  • Periodens lönekostnader
   • Summan som arbetsgivaravgifterna beräknas på
   • Arbetsgivaravgifterna
   • dra av stöd korttidsarbete (preliminärt om inte beslutat finns) – men dra INTE av stöd för höga sjuklönekostnader
  • – Periodens kostnader för handelsvaror+legoarbete/underentreprenad
  • Periodens inköp av råvaror
  • +/- Periodens lagerförändring
   • Råvaror och förnödenheter
   • Produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor
   • Pågående arbete för någon annans räkning
  • (Negativt = 0)

Krav för omställningsstöd

 • Måste ha F-skatt
  • Stiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund undantag
 • Minst 250 tkr omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020
 • Stöd över 100 tkr kräver revisorsintyg
  • Även yttrande över täckningsbidrag för stödperioden
 • Ingen vinstutdelning eller återföring av aktieägartillskott
  • Åtminstone perioden april 2020 – oktober 2021
 • Inte vara på obestånd
 • Inga skatteskulder hos Kronofogden
 • Inget näringsförbud
 • Måste gjort vad som skäligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknande
 • Företaget (eller företag i koncernen) får ej vara hemmahörande i stat som av EU eller OECD bedömt som icke samarbetsvillig på skatteområdet
 • Ingen verksamhet finansierad med allmänna medel.

Ansökan

 • Man ansöker hos Skatteverket
 • Kan ansökas 25 februari – 30 april 2021
 • Perioderna augusti 2020 – februari 2021 kan alltså ansökas redan nu

Länkar

Omställningsstöd även i mars och april – Regeringen.se

Vår ursprungliga podd om Omställningsstödet från maj 2020

Relaterade artiklar

Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

9: Omsättningsstöd föreslaget

En kort genomgång av det nya förslaget om omsättningsstöd som regeringen presenterat.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

10 Vilka Corona-stöd gäller fortfarande?

En genomgång av vilka stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller, och vilka som föreslås förlängas i någon form.

Learn More

Klargöranden om sjuklöne-ersättning

Efter att ha ställt frågan i podden igår så kom regeringen med snabbt svar i form av en ny förordning. 🙂 Vilka sjuklöner gäller det? Som vi vet får vi ersättning från staten för sjuklönekostnader under april och maj. Frågar var om det gällde sjuklöner som uppstod eller utbetalades i april och maj. Svaret var […]

Learn More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *